Kredietverzekering

Een kredi­etverzek­er­ing is het meest uit­ge­breide credit man­age­ment instru­ment. Naast een online toe­gang tot een data­base met infor­matie over de kredi­et­waardigheid van tien­tallen miljoe­nen bedri­jven en een wereldwijd incas­sonetwerk biedt een kredi­etverzek­er­ing u de zek­er­heid van uitk­er­ing als uw afne­mers niet aan hun betal­ingsver­plicht­ing kun­nen vol­doen. Naast de tra­di­tionele vorm van kredi­etverzek­eren waar­bij de gehele omzet ter verzek­er­ing wordt aange­bo­den zijn er aller­lei vari­anten mogelijk.

Wij kun­nen u al van dienst zijn bij het verzek­eren van één enkele trans­ac­tie. Neem geheel vri­jbli­jvend con­tact met ons op om de spec­i­fieke mogelijkhe­den voor uw bedrijf te bespreken. Als u al verzek­erd bent kunt u bij ons terecht voor een gratis sec­ond opin­ion. Wij hebben een samen­werk­ingsovereenkomst met kredi­etverzek­er­ings­maatschap­pi­jen in bin­nen– en buiten­land zodat wij altijd in staat zijn om een passende oploss­ing voor uw bedrijf te bieden.

We gebruiken cookies om u de beste ervaring te bieden, de functionaliteit en prestaties te verbeteren, advertenties te personaliseren en verkeer te analyseren. Door op 'Toestaan' te klikken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Ga voor meer informatie naar ons Cookiebeleid welke staat in onze privacy policy.